Welcome

Tuesday, April 17, 2012

elemen 2-objektif kajian sejarah 2012


ELEMEN 2 - OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian saya sejarah saya ialah “1.     Objektif kerja kursus sejarah ini adalah untuk mencari dan mengumpul fakta berkenaan ...................................................... di negara kita daripada sumber yang sahih.2.     Selain itu, kajian ini dapat mengajar saya cara mengelas, menganalisis, mentafsir, mensintesis dan merumus fakta berkenaan ........................................ di negara kita secara rasional.3.     Saya juga dapat merasai pengalaman dan berpeluang merekod fakta dan mengnalisis fakta perolehan berkenaan ................................................... di negara kita mengikut format kajian yang betul.4.     Kajian ini menyemai perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara melalui .......................... di negara kita. Justeru itu, lahirlah perasaan bangga akan kegemilangan tamadun bangsa dan negara kita.5.     Akhirnya, kajian ini juga bertujuan melahirkan semangat patriotisme terhadap negara dan bangsa. Melalui kajian, saya akan menghargai jasa dan usaha kerajaan ke arah merealisasi Masyarakat 1Malaysia.
,,,,,