Welcome

Tuesday, July 30, 2013

Kertas 3 Sejarah Percubaan SPM 2013


SEJARAH KERTAS 1249/3 :HURAIKAN PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIAN DALAM ASPEK POLITIK DAN PENDIDIKAN SEBELUM KEDATANGAN  BARAT DAN MENGAITKAN DENGAN KEGEMILANGAN MALAYSIA PADA HARI INI.
4. MENGAPLIKASI: MALAYSIA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KINI:
 
(15m)
Cadangankan langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia maju dalam pendidikan Islam pada masa kini
 
Cara Menjawab: Mulakan ayat dengan langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia maju dalam pendidikan Islam pada masa kini ialah kita perlu
 
- Menguasai ilmu pengetahuan
- Menguasai kemahiran
- Mengukuhkan jatidiri bangsa Malaysia
- Kreatif dan inovatif
- Memperkukuh ilmupengajian Islam
- Menaik taraf kemudahan intrastuktur
- Menambah tenaga mahir
- Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran
- Memperkasakan peranan pusat pendidikan Islam
- Memperluaskan hubungan diplomatik dengan negara Islam lain
- Mengadakan pertukaran teknologi
- Mempelopor ipenggunaan bahasa arab dalam sistem pendidikan
- Mengekalkan perpaduan negara
- Meluaskan peluang kerjaya
- Memberi bantuan kewangan untuk aktivit ipendidikan Islam
 
( Mana-mana munasabah)
-
5.
MENILAI KEJAYAAN MALAYSIA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KINI.
 
(10m)
Kejayaan Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam yang maju pada hari ini dapat dilihat dengan
 
- Penubuhan UIA
- Program twining dengan university dari Madinah danMakkah
- Penubuhan madrasah dan sekolah pondok yang moden
- Gabungjalin kurikulum akademik dan agama
- Sekolah agama banyak ditubuhkan atau dibina
- Penubuhan USIM untuk melahirkan intelek Islam yang professional
- Penubuhan institusi seperti Darul Quran bagi menyediakan peluang menlanjutkan pelajaran kepada pelajar Islam
- Menggunakan sukatan dar ipusat-pusatpendidikan Islam yang terkenal di luar negara
- Mempunyai ramai tenaga pengajar yang berkelayakan
- Ramai ibubapa Islam memilih untuk anak mereka ke sekolah aliran agama
- Sekolah-sekolah aliran agama telah Berjaya melahirkan ramai pelajar yang
cemerlang
 
( Mana-mana munasabah)
 
 
 
6
MENCIPTA/ MENJANA IDEA MENJADIKAN MALAYSIA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ISLAM ANTARABANGSA
 (10m)
A. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk memajukan pendidikan Isalam ialah dari sudut
- kewangan
- kemudahan asas
- teknologi,masih rendah
- Tenaga kerja
-kurang sokongan dari pelbagai pihak
(mana-mana jawapan yang munahsabah)
 
b. Langkah yang diambil untuk mengatasi cabaran ialah
- penguasaan ilmu
- penguasaan kemahiran ICT
- kewangan
- modal insan
- kerjasama semua pihak
(mana-manajawapan yang munahsabah)
7
MENGHAYATI NILAI-NILAI MURNI/ IKTIBAR DARIPADA PENGARUH ISLAM DALAM KECEMERLANGAN NEGARA (10M)
Nilai- nilai murni daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan Negara ialah-musyawarah-muzakarah-bijaksana- berdayasaing- pembangunan dan penyelidikan- Penguasaan ilmu pengetahuan- berkemahira- bijak mengambil peluang- beranimengambilrisiko
8
MERUMUS SECARA KESELURUHAN ISI (5m0
Rumusan
Kesimpulan daripada tugasan, saya dapat mengetahui tentang latar belakang kenapa Malaysia terpilih sebagai pusat penyebaran Agama Islam. Selain itu, ada banyak iktibar seperti kesungguhan para pembesar dan Sultan sendiri untuk menimba ilmu.  Contoh kita dapat mengetahui penggunaan konsep Islam dalam pentadbiran dan pengurusan harta pusaka.  Harapan saya agar Negara Malaysia terus maju sebagai pusat kegemilangan Agama Islam.  Saya juga mengharapkan saya sendri akan menjadi insan solehah suatu hari nanti

 APAPUN CALON MESTI MENULIS JAWAPAN DALAM BENTUK ESEI YANG TERSUSUN.